فراخوان فصلنامه مطالعات ایرانشناسی

موجب خرسندی است که فصلنامه «مطالعات ایرانشناسی» موفق شده است راه را در مسیر شناخت و معرفی تاریخ و فرهنگ غنی و فاخر جهان ایرانی بیش از پیش تعریض کرده و هموار نماید. بنابراین با توجه به کارنامه شایسته این فصلنامه، در آستانه چهارمین سال فعالیت خود و با انتشار 10 شماره پیاپی از استادان، پژوهشگران، هنرمندان و دانشجویان و ... حوزه ایرانشناسی دعوت به همکاری می‌نماید.

بنیاد ایرانشناسی سیزدهمین فصلنامه مطالعات ایرانشناسی را منتشر كرد

شماره سیزدهم فصلنامه «مطالعات ایرانشناسی» (تابستان 1398) چونان شماره‌های پیشین به همفکری و همکاری گرم و صمیمانه دوستان، محققان و همکاران ارجمند و همچنین حمایتهای مشفقانه ریاست محترم بنیاد ایران‌شناسی حضرت آیت‌الله سید محمد خامنه‌ای و اندیشه و قلم متخصصان و پژوهشگران حوزه ایرانشناسی به رشته تحریر درآمده است. با توجه به کارنامه شایسته این فصلنامه و در آستانه پنجمین سال فعالیت خود و با انتشار 13 شماره پیاپی بسیاری از استادان، پژوهشگران، هنرمندان و دانشجویان و ... حوزه ایرانشناسی، شعب بنیاد ایرانشناسی از آن استقبال کرده‌اند و همکاری پیوسته‌‌ای نیز دارند. همچنین لازم به ذکر است که تمامی مقالات درج شده در این فصلنامه توسط تیم داوری درون‌ بنیاد مورد ارزیابی قرار گرفته است.
بیشتر
فصلنامه مطالعات ایرانشناسی

فصلنامه مطالعات ایرانشناسی در پایگاه مجلات تخصصی نور (noormags) و بانك اطلاعات نشریات كشور (magiran) نمایه شده است .آرشیو نشریه

 • سال اول ( 1394 )
  • شماره اول
 • سال دوم ( 1395 )
  • شماره دوم
  • شماره سوم
 • سال سوم ( 1395 )
  • شماره چهارم
  • شماره پنجم
  • شماره ششم
  • شماره هفتم
 • سال چهارم ( 1397 )
  • شماره هشتم
  • شماره نهم
  • شماره دهم
  • شماره یازدهم
 • سال پنجم ( 1398 )
  • شماره دوازدهم
  • شماره سیزدهم

شناسنامه فارسی

صاحب امتیاز : بنیاد ایران شناسی
سردبیر : دکتر حکمت اله ملاصالحی
مدیر داخلی : شیوا باقری

هیئت تحریریه به ترتیب الفبا : دكتر مهری باقری (استاد دانشگاه تبریز) ، دكتر ناصر تكمیل همایون (استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) ، دكتر محمود جعفری دهقی (استاد دانشگاه تهران) ، دكتر زهره زرشناس (استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) ، دكتر فتح الله مجتبایی (استاد دانشگاه تهران) ، دكتر حكمت الله ملاصالحی (استاد دانشگاه تهران) ، دکتر محمد بهرام زاده (معاون پژوهشی و عضو هیئت علمی بنیاد ایران شناسی ) ، دکتر محمود طاووسی (استاد دانشگاه تربیت مدرس)

ویراستار : محسن احمدی
مترجم : دكتر رویا خویی
صفحه آرا : مریم جامعی
حروفچین انگلیسی : مونیکا طوسی
چاپ و انتشار : بنیاد ایران شناسی

شناسنامه لاتین

Lisence holder : Iranology Foundation
Editor-in-chief : Dr. Hekmatollah Molla Salehi
Director : Shiva Bagheri

Editorial Board : Dr. Mehri Baqeri (Tabriz University) , Dr. Naser Takmil Homayoun (Academy of Humanities and Cultural Studies) , Dr. Mahmod Jafari Dehaqi (University of Tehran) , Dr. Zohreh Zarshenas (Academy of Humanities and Cultural Studies) , Dr. Fathollah Mojtabaei (University of Tehran) , Dr. Hekmatollah Molla Salehi (University of Tehran) , Dr. Mohammad Bahramzadeh (Research Deputy and Faculty Member at the Iranology Foundation) , Dr. Mahmood Tavusi (Tarbiyat Modares University) ,

Issue Editor : Mohsen Ahmadi
Translator : Dr. Roya Khoii
Design : Maryam Jamei
Type Latin: Monica Toosi
Publisher : Iranology Foundation

شماره سیزدهم / تابستان 1398

مقالات فارسی
سرمقاله
      ( دکتر حکمت اله ملاصالحی ) چکيده مقاله
 • چشم انداز استان مرکزی در دوران باستان
 •       ( دکتر علی اصغر میرزایی ) چکيده مقاله
 • گزارش نتایج نخستین فصل کاوش باستان شناختی تپه قلعه قلندران شهرستان شازند
 •       ( دکتر احمدعلی اسدی ) چکيده مقاله
 • گستره فرهنگ کورا- ارس (یانیق) در غرب استان مركزی
 •       ( غلام شیرزاده؛ دکتر غفور کاکا؛ منیره محمدی ) چکيده مقاله
 • نقش سکه ها در بازشناسی جایگاه شهر کرج ابَودُلفَ در فاصله سال های 321 - 324 ه.ق
 •       ( دکتر یوسف افتخاری ) چکيده مقاله
 • بازشناسی راه بزرگ خراسان در استان مرکزی
 •       ( اسماعیل شراهی ) چکيده مقاله
 • مطالعه قنات ها در شبکه آبرسانی طرح قدیم شهر اراک
 •       ( ندا انصاری؛ مهتاب غلامی ) چکيده مقاله
 • آیین های کهن آب در استان مرکزی
 •       ( غلامعلی ولاشجِردی فراهانی ) چکيده مقاله
 • تعزیه و تعزیه خوانی در استان مرکزی
 •       ( اسماعیل مجلّلی ) چکيده مقاله
 • اراک: روزهای نخست
 •       ( ولی الله شمشیربندی ) چکيده مقاله
  List of English Abstracts
 • The Outlook of Markazi Province in Ancient Times
 •       ( Ali Asghar Mirzaie ) Abstract
 • Report of the Findings of the First Season of Archeological Excavations in Ghal’ah Ghalandaran Hill in Shazand County
 •       ( Ahmad Ali Asadi ) Abstract
 • Spread of the Culture of Kura-Araxes ( Yaniq) in the West of Markazi Province
 •       ( Gholam Shirzadeh, Ghafoor Kaka and Monireh Mohammadi ) Abstract
 • Role of Coins in Recognizing the Place of Karaj Abu Dolaf City in 321-324 AH
 •       ( Yuseff Eftekhari ) Abstract
 • A Study of the Great Khorasan Road in Markazi Province
 •       ( Esmaeil Sharahi ) Abstract
 • A Study of Aqueducts in the Old Waterworks of Arak City
 •       ( Neda Ansari and Mahtab Gholami ) Abstract
 • Ancient Water Rituals in Markazi Province
 •       ( Gholamali Velashjerdi Farahani ) Abstract
 • Ta’ziyeh and Ta’ziyeh-Khani in Markazi Province
 •       ( Esmaeil Mojallali ) Abstract
 • Arak: Early Days
 •       ( Valiullah Shamshirbandi ) Abstract
  فصلنامه مطالعات خلیج فارس

  شرایط پذیرش مقاله در فصلنامه مطالعات ایرانشناسی


  مباحث تخصصی ایرانشناسی و نیز مقالات مرتبط با فرهنگ و تمدن ایران از جمله موضوعاتی است كه در این فصلنامه بدان پرداخته میشود. شرایط كلی پذیرش مقاله در این نشریه به شرح زیر است:
  • مقاله باید نتیجه تحقیقات نویسنده (یا نویسندگان) بوده و در نشریه دیگری به چاپ نرسیده باشد.
  • پذیرش مقاله بر اساس تصمیم و نظر هیئت تحریریه مجله است و بعد از داوری، صلاحیت چاپ آن اعلام خواهد شد.
  • مسئولیت مطالب مقاله بر عهده نویسنده (یا نویسندگان) آن است.
  • درصفحه اول نام و نشانی كامل و شماره تماس نویسنده و محل خدمت و رتبه علمی وی مشخص شده باشد.
  • متن مقاله به ترتیب، شامل «عنوان»، «چكیده»، «كلیدواژه»، «مقدمه»، «نتیجه ‌گیری»، «فهرست منابع طبق راهنمای شیوه ارجاع» و «چكیده انگلیسی» تدوین شده باشد. چكیده انگلیسی ترجمه چكیده فارسی است.
  • مقاله بر روی كاغذ استاندارد A4 در محیط word (2007) و با قلم 13 و B nazanin، تهیه و ارسال شود.
  • مقاله نباید از 20 صفحه (حدود 7 هزار واژه) بیشتر باشد.
  • توضیحات تصاویر به همراه منبع در زیر تصویر و توضیحات جدول و نمودارها به همراه منبع در بالای آنها خواهد بود.
  • در صورت استفاده از واژگان غیرفارسی یا واژه ‌هایی که تلفظ آنها برای خواننده مشکل است، آوانگاری و آوردن معادل فارسی آنها در پانویس از موارد ضروریست.

  نسخه های قبلی

  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  فصلنامه مطالعات خلیج فارس

  درباره نشریه

  فصلنامه مطالعات ایران‌شناسی تلاش دارد، با ایجاد بستری مناسب، برای طرح مباحث مختلف ایران‌شناسانه، پرتوی اندک در سهم و اندازه خود بر دشواریها و چالشهای مطالعات ایرانی بیفکند. در واقع رویکرد اصلی بنیاد ایران‌شناسی در انتشار این فصلنامه توجه به موضوع‌هایی است که به اقتضای شرایط ، ضروری بنظر میرسند. از اینرو سعی شده است ، تمام یا بیشتر مسایل مربوط به ایران در این فصلنامه مد نظر قرار گیرند. همچنین تلاش بر این است که از کلی گویی و تکرار مطالب پرهیز و مسایل مربوط به ایران بصورت جزیی، ریز و دقیق بیان شوند. از اهداف اصلی این نشریه پرداختن به مباحث نظری ایران‌شناسی و طرح تعاریف در چیستی و چرایی این شاخه از علوم انسانی است. بیان چالشها و طرح ابهامات پیش روی این شاخه از علم به منظور نیل به تعریفی درست و یافتن روش تحقیق مناسب. دانش ایران‌شناسی برای گسترش دامنه علمی خود نیازمند تامل و دور اندیشی، همراه با فراست و درک بیشتر در حوزه مفاهیم، تعاریف و بیان حدود و ثغور خود است؛ زیرا این دانش با توجه به رویکرد نوین ایرانی خود از پیشینه چندانی برخوردار نیست و ضرورت باز تعریف از آنچه خود، آن را ایران‌شناسی یا دانش ایران‌شناسی میداند، مشهود است. برغم تعاریف متعدد ارایه شده از ایران‌شناسی هنوز در عرضه مفاهیم اصلی و اساسی مطالعات ایرانی، جمع بندی اقناع کننده یی وجود ندارد. حوزه‌ای که سخت نیازمند پاسخهای جدی و مستند است. در این راه همیاری صاحب نظران و دانشمندان، اساتید، دانشجویان و علاقمندان از منظر نقد و ارایه نظر، راهگشای نشریه ایران‌شناسی و کلیه دست‌‌اند‌رکاران آن خواهد بود.