شماره های نشریه


جستجو در مقالات
جستجو در عنوان ، چکیده ، کلید واژه و نویسنده انجام میشود
فراخوان

موجب خرسندی است که فصلنامه «مطالعات ایران‌شناسی» موفق شده است راه را در مسیر شناخت و معرفی تاریخ و فرهنگ غنی و فاخر جهان ایرانی بیش از پیش تعریض کرده و هموار نماید. بنابراین با توجه به کارنامه شایسته این فصلنامه، در آستانه چهارمین سال فعالیت خود و با انتشار ۱۰ شماره پیاپی از استادان، پژوهشگران، هنرمندان و دانشجویان و ... حوزه ایران‌شناسی دعوت به همکاری می‌نماید.


بانکها و نمایه نامه ها
مجلات تخصصی نور (noormags)
بانك اطلاعات نشریات كشور (magiran)

نشریه مطالعات ایران شناسی

خواهشمند است نویسندگان محترم، مقالات ارسالی خود را مطابق با «راهنمای نویسندگان» و «دستور خط فارسی فرهنگستان» تنظیم نمایند. فقط به مقالاتی که به طور کامل و دقیق مطابق شیوه نامه نشریه و دستور خط فارسی فرهنگستان تنظیم شده باشند، ترتیب اثر داده می شود.


 - محل چاپ: ایران، تهران

- ناشر: بنیاد ایران شناسی

- حوزۀ تخصصی: مطالعات ایران شناسی

- اعتبار مجله: تخصصی

- زبان مجله: فارسی ( چکیده انگلیسی )

- نوبت انتشار: فصلنامه

- شاپای چاپی: 2989_2476

- نوع انتشار: چاپی - الکترونیکی

- سیاست داوری: دو سو ناآشنا

- زمان داوری: حداکثر 2 ماه

- دسترسی به مقالات: رایگان (تمام متن)

- نمایه شده: بلی

- پست الکترونیک: Faslnameh@iranology.ir

- شاپای الکترونیکی: 1787_2717

شناسنامه فارسی

صاحب امتیاز :بنیاد ایران شناسی
مدیر مسئول :دکتر محمد بهرام زاده
سردبیر : دکتر حکمت اله ملاصالحی
مدیر داخلی :حمیدرضا آریان فر
هیئت تحریریه به ترتیب الفبا : دكتر مهری باقری (استاد دانشگاه تبریز) ، دكتر ناصر تكمیل همایون (استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) ، دكتر محمود جعفری دهقی (استاد دانشگاه تهران) ، دكتر زهره زرشناس (استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) ، دكتر فتح الله مجتبایی (استاد دانشگاه تهران) ، دكتر حكمت الله ملاصالحی (استاد دانشگاه تهران) ، دکتر محمد بهرام زاده (معاون پژوهشی و عضو هیئت علمی بنیاد ایران‌شناسی ) ، دکتر محمود طاووسی (استاد دانشگاه تربیت مدرس)

ویراستار : زهره دولتی
حروفچین انگلیسی و صفحه آرا : مونیکا طوسی چاپ و انتشار : بنیاد ایران شناسی

بیشتر ... »

اهداف و چشم اندازها

از اهداف اصلی این نشریه پرداختن به مباحث نظری ایران‌شناسی و طرح تعاریف در چیستی و چرایی این شاخه از علوم انسانی است. بیان چالشها و طرح ابهامات پیش روی این شاخه از علم به منظور نیل به تعریفی درست و یافتن روش تحقیق مناسب. دانش ایران‌شناسی برای گسترش دامنه علمی خود نیازمند تامل و دور اندیشی، همراه با فراست و درک بیشتر در حوزه مفاهیم، تعاریف و بیان حدود و ثغور خود است؛ زیرا این دانش با توجه به رویکرد نوین ایرانی خود از پیشینه چندانی برخوردار نیست و ضرورت باز تعریف از آنچه خود، آن را ایران‌شناسی یا دانش ایران‌شناسی میداند، مشهود است. برغم تعاریف متعدد ارایه شده از ایران‌شناسی هنوز در عرضه مفاهیم اصلی و اساسی مطالعات ایرانی، جمع بندی اقناع کننده یی وجود ندارد. حوزه‌ای که سخت نیازمند پاسخهای جدی و مستند است. در این راه همیاری صاحب نظران و دانشمندان، اساتید، دانشجویان و علاقمندان از منظر نقد و ارایه نظر، راهگشای نشریه ایران‌شناسی و کلیه دست‌‌اند‌رکاران آن خواهد بود.

درباره نشریه

فصلنامه مطالعات ایران‌شناسی تلاش دارد، با ایجاد بستری مناسب، برای طرح مباحث مختلف ایران‌شناسانه، پرتوی اندک در سهم و اندازه خود بر دشواریها و چالشهای مطالعات ایرانی بیفکند. در واقع رویکرد اصلی بنیاد ایران‌شناسی در انتشار این فصلنامه توجه به موضوع‌هایی است که به اقتضای شرایط ، ضروری بنظر میرسند. از اینرو سعی شده است ، تمام یا بیشتر مسایل مربوط به ایران در این فصلنامه مد نظر قرار گیرند. همچنین تلاش بر این است که از کلی گویی و تکرار مطالب پرهیز و مسایل مربوط به ایران بصورت جزیی، ریز و دقیق بیان شوند.

تماس با ما

نشانی : تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایران شناسی، بنیاد ایران شناسی، معاونت پژوهشی
تلفن نشریه : 88608931 - ۰۲۱
کدپستی: ۱۴۳۷۸۳۵۸۵۹
نمابر : ۸۸۶۰۸۹۲۲ - ۰۲۱
رایانامه : Faslnameh@iranology.ir

کلیه حقوق برای وب سایت بنیاد ایرانشناسی محفوظ است. ©1401
طراحی و اجرا : اداره رایانه و فناوری اطلاعات